2014 r. – fuzje i przejęcia

Potwierdzają się przypuszczenia i nadzieje obserwatorów branży chemicznej. Poprzedni rok przyniósł duże ożywienie oraz pewne zmiany. Zauważalne to było w globalnej wielkości oraz liczbie transakcji w obrębie fuzji, jak i przejęć. Stopy procentowe na niskim poziomie, które występują w największych gospodarkach świata, dobra dostępność długu, jak i silne bilanse, sprawiły, że były one korzystne dla wielu firm chemicznych. Przejęcia i fuzje w zakresie finansów osiągnęły w 2014 roku poziom prawie 78 mld dolarów. Zarówno pod tym względem, jak i biorąc pod uwagę wolumen transakcji, rok 2014 wyglądał zdecydowanie lepiej niż rok poprzedni. Firmy poszukiwały i nadal będą poszukiwać nowych rynków zbytu i miejsc do inwestycji oraz obniżenia produkcji. To zapowiada z pewnością kolejne zmiany w tym zakresie.

Zainteresowanych zachęcamy do zapoznaniem się z pełnym artykułem nr 6/2015 "Chemii i biznesu".