Produkty biobójcze - 14 dodatkowych opinii

Na zakończenie 2015 roku, Komitet do spraw Produktów Biobójczych wydał 14 nowych opinii. Dotyczyły one zatwierdzenia substancji czynnych. Dzięki temu liczba zaopiniowanych pozycji wzrosła do 50. Skutkiem tego będzie rozporządzenie o zatwierdzeniu danych substancji w produktach biobójczych. W związku z tym, przedsiębiorcy muszą liczyć się z koniecznością  

Więcej

Ośrodki toksykologiczne - konsultacje

Na Rządowej stronie Centrum Legislacji nastąpiła publikacja projektu dotyczącego rozporządzenia ministra Zdrowia. Dotyczy ona wykazu ośrodków toksykologicznych, które są odpowiedzialne za kontrolę zatruć produktami biobóczymi. Rozporządzenie w założeniach ma określić wykaz ośrodków toksykologicznych i wskazać ich właściwości terytorialne. W tym zak

Więcej

Pamiętaj o nowych opłatach - produkty biobójcze

Od 29 grudnia 2015 roku, obowiązują nowe opłaty, związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu. Aktualne rozporządzenie określa między innymi wysokość, jak również i sposób naliczania opłat za wszelkie czynności, dotyczące wydawania pozwolenia dla produktów biobójczych i dotyczy oceny produktów czynnych.

Na dotychczasowy

Więcej