CEEP i rządowe decyzje w sprawie systemu handlu emisjami

Do trybunału Sprawiedliwości UE ma trafić polski pozew, dotyczący stwierdzenia nieważności ustanowienia rezerwy stabilności rynkowej dla europejskiego systemu handlu emisjami. Tak zapowiedział polski rząd.

Jak ocenia CEEP – Central Europe Energy Partners, jest to bardzo dobra decyzja.

Decyzje mające na celu zmniejszenie emisji gazów, nie zawsze idą w parze z konkurencyjnością firm, przedsiębiorstw, jak i państw członkowskich UE. W opinii pojawiają się sugestie, że wpłynie to na zmniejszenie konkurencyjności. Taka argumentacja, zdaniem części osób, potwierdza przyjęcie polskiego stanowiska.