Nowe życie od polimerów

Współczesny świat, a szczególnie medycyna coraz częściej i na coraz większą skalę wykorzystuje na swoje potrzeby istniejące polimery. Nadal jednocześnie trwają badania nad ich nowymi zastosowaniami i rolami. To wpływa na fakt, że mogą być rozmaicie klasyfikowane. Można tego dokonać między innymi w następujący sposób:

- polimery, które sł

Więcej

Jak chronić oczy?

W miejscu pracy niekiedy bardzo łatwo uszkodzić narząd wzroku. Przyczynia się do tego charakter wykonywanych czynności oraz brak podstawowych rozwiązań o charakterze ochronnym. Wszystko zależy oczywiście od charakteru zakładu, szczególnie w sytuacji, kiedy odbywa się tam produkcja bądź świadczone są usługi o charakterze mechanicznym lub przemysłowym. Drobne i często ost

Więcej

Alergie - kosmetyki i detergenty

Różnego rodzaju alergie, szczególnie te kontaktowe, są coraz częstszym problemem dla wielu osób. Taka sytuacja sprawiła, że w roku 1999, Komitet Naukowy ds. Kosmetyków i Produktów Nieżywnościowych – SCCNFP – wskazał zestaw 26 składników (kompozycji zapachowych), mogących powodować alergię. Dlatego też w celu zapewniania konsumen

Więcej

Produkty biobójcze - 14 dodatkowych opinii

Na zakończenie 2015 roku, Komitet do spraw Produktów Biobójczych wydał 14 nowych opinii. Dotyczyły one zatwierdzenia substancji czynnych. Dzięki temu liczba zaopiniowanych pozycji wzrosła do 50. Skutkiem tego będzie rozporządzenie o zatwierdzeniu danych substancji w produktach biobójczych. W związku z tym, przedsiębiorcy muszą liczyć się z koniecznością  

Więcej

Ośrodki toksykologiczne - konsultacje

Na Rządowej stronie Centrum Legislacji nastąpiła publikacja projektu dotyczącego rozporządzenia ministra Zdrowia. Dotyczy ona wykazu ośrodków toksykologicznych, które są odpowiedzialne za kontrolę zatruć produktami biobóczymi. Rozporządzenie w założeniach ma określić wykaz ośrodków toksykologicznych i wskazać ich właściwości terytorialne. W tym zak

Więcej

Pamiętaj o nowych opłatach - produkty biobójcze

Od 29 grudnia 2015 roku, obowiązują nowe opłaty, związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu. Aktualne rozporządzenie określa między innymi wysokość, jak również i sposób naliczania opłat za wszelkie czynności, dotyczące wydawania pozwolenia dla produktów biobójczych i dotyczy oceny produktów czynnych.

Na dotychczasowy

Więcej

pH skóry a żele kolagenowe

Nasza skóra pełni szereg bardzo istotnych funkcji, wśród których można wymienić między innymi tę związaną z czuciem, wydalaniem, jak i ochronną. Odgrywa ona również istotną rolę, biorąc pod uwagę rozmaite czynniki fizjologiczne, przeciwbakteryjne i inne, które mogą zmieniać poziom zakwaszenia.

Wpływ na pH skóry mają zar&oacut

Więcej

Tablica Mendelejewa - nowe pierwiastki

Międzynarodowa Unia Chemii Czystej i Stosowanej – IUPAC, jak również Międzynarodowa Unia Fizyki Czystej i Stosowanej – IUPAP, uznało cztery nowe pierwiastki:

- Ununtrium - Uut,

- Ununpentium - Uup,

- Ununseptium - Uus,

- Ununoctium – Uuo.

Nowe pierwiastki posiadają liczby atomowe od 113 do 118. Zostały one stworzon

Więcej

Zagrożenia chemiczne i ich przeciwdziałania: Polska - Norwegia

Zagrożenia w zakresie problemów klimatycznych oraz związanych z przemysłem sprawiły, że powstało polsko-norweskie konsorcjum ICENIL. Ma ono za zadanie zająć się tego typu problematyką i skutecznie jej przeciwdziałać.

Ma to wiązać się między innymi z zastosowaniem rozwiązań, które mają być przyjazne dla środowiska naturalnego w postaci odpowiednich te

Więcej

CEEP i rządowe decyzje w sprawie systemu handlu emisjami

Do trybunału Sprawiedliwości UE ma trafić polski pozew, dotyczący stwierdzenia nieważności ustanowienia rezerwy stabilności rynkowej dla europejskiego systemu handlu emisjami. Tak zapowiedział polski rząd.

Jak ocenia CEEP – Central Europe Energy Partners, jest to bardzo dobra decyzja.

Decyzje mające na celu zmniejszenie emisji gazów, nie zawsze idą w

Więcej

Roczne sprawozdania w sprawie ADR, ADN i RID

Podmioty, które zostały wymienione w ADR, ADN bądź też w RID, zgodnie z art.16 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku, dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych, prowadzące taką właśnie działalność, zostały zobowiązane do tego, by do dnia 28 lutego b.r. wysłać roczne sprawozdania z działalności w roku poprzednim. Sprawozdanie powinno zostać przekazane odpowiednio

Więcej

2014 r. – fuzje i przejęcia

Potwierdzają się przypuszczenia i nadzieje obserwatorów branży chemicznej. Poprzedni rok przyniósł duże ożywienie oraz pewne zmiany. Zauważalne to było w globalnej wielkości oraz liczbie transakcji w obrębie fuzji, jak i przejęć. Stopy procentowe na niskim poziomie, które występują w największych gospodarkach świata, dobra dostępność długu, jak i silne b

Więcej

Beauty Innovations 2016 - konferencja w Łodzi

Już w dniu 10 marca 2016 roku w Łodzi w Hotelu DoubleTree by Hilton odbędzie się kolejna edycja Forum Branży Kosmetycznej – Beauty Innowavations. Dla wielu firm oraz osób to doskonałe miejsce do tego, by nawiązać współpracę i poznać inne, ciekawe spojrzenie na daną tematykę. Program zakłada szereg rozmaitych konferencji i wykładów, których autora

Więcej

Surowce w branży chemicznej - szansa na rozwój

Światowy sukces i rozwój wielu przedsiębiorstw zależy od wielu czynników. Coraz częściej okazuje się faktem to, że nie wystarcza produkować i sprzedawać na szeroką – globalną skalę. Podobne należy dziś pozyskiwać surowce. Mając je na własność, bądź też mając do nich łatwy/ łatwiejszy dostęp, zapewnić można sobie większy potencjał produkcyjny. St

Więcej