Ośrodki toksykologiczne - konsultacje

Na Rządowej stronie Centrum Legislacji nastąpiła publikacja projektu dotyczącego rozporządzenia ministra Zdrowia. Dotyczy ona wykazu ośrodków toksykologicznych, które są odpowiedzialne za kontrolę zatruć produktami biobóczymi. Rozporządzenie w założeniach ma określić wykaz ośrodków toksykologicznych i wskazać ich właściwości terytorialne. W tym zakresie podjęto konsultacje.