Pamiętaj o nowych opłatach - produkty biobójcze

Od 29 grudnia 2015 roku, obowiązują nowe opłaty, związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu. Aktualne rozporządzenie określa między innymi wysokość, jak również i sposób naliczania opłat za wszelkie czynności, dotyczące wydawania pozwolenia dla produktów biobójczych i dotyczy oceny produktów czynnych.

Na dotychczasowym poziomie pozostaną opłaty związane z wydaniem/zmianą pozwolenia na obrót – 1000PLN oraz 500PLN. Z kolei opłata za zamianę podmiotu odpowiedzialnego w pozwoleniu na obrót zmniejsza się do wysokości 100PLN.

Zmiany poszły również w innym kierunku. Opłaty są wnoszone za samo złożenie wniosków, co różni się od poprzedniej sytuacji, która dotyczyła ich rozpatrzenia. Konsekwencją jest brak możliwości zwrotu opłaty.

Poszczególne opłaty są naliczane w stosunku procentowym w odniesieniu do kwoty bazowej. Kwoty bazowe, jeżeli chodzi o produkty biobójcze wynoszą 50 000PLN, a przy substancjach czynnych 600 000PLN.

Pozwolenie krajowe, w procedurach europejskich wzrosło dwukrotnie i stanowi obecnie tyle samo, co kwota bazowa a więc 50 000PLN. Jeżeli zaś mowa o produktach biobójczych aktualnie stanowi to 100 000PLN.

Opłaty zwiększyły się również, jeżeli chodzi o dokonywanie zmian w przypadku pozwoleń. Zmiany te mogą obejmować administrację (1000PLN), drobną zmianę (3000PLN) oraz zmianę istotną (20 000PLN).

Na dotychczasowym poziomie 6 250PLN, pozostały opłaty dotyczące wzajemnego uznania pozwoleń.

Wspomniane przepisy nie skazują opłat za wydanie pozwolenia dla tego samego produktu, który został uznany za biobójczy. Daje to więc szerokie możliwości dla wielu przedsiębiorców.