Produkty biobójcze - 14 dodatkowych opinii

Na zakończenie 2015 roku, Komitet do spraw Produktów Biobójczych wydał 14 nowych opinii. Dotyczyły one zatwierdzenia substancji czynnych. Dzięki temu liczba zaopiniowanych pozycji wzrosła do 50. Skutkiem tego będzie rozporządzenie o zatwierdzeniu danych substancji w produktach biobójczych. W związku z tym, przedsiębiorcy muszą liczyć się z koniecznością  składania stosowych wniosków w procedurach europejskich.