Jak chronić oczy?

W miejscu pracy niekiedy bardzo łatwo uszkodzić narząd wzroku. Przyczynia się do tego charakter wykonywanych czynności oraz brak podstawowych rozwiązań o charakterze ochronnym. Wszystko zależy oczywiście od charakteru zakładu, szczególnie w sytuacji, kiedy odbywa się tam produkcja bądź świadczone są usługi o charakterze mechanicznym lub przemysłowym. Drobne i często ost

Więcej

2014 r. – fuzje i przejęcia

Potwierdzają się przypuszczenia i nadzieje obserwatorów branży chemicznej. Poprzedni rok przyniósł duże ożywienie oraz pewne zmiany. Zauważalne to było w globalnej wielkości oraz liczbie transakcji w obrębie fuzji, jak i przejęć. Stopy procentowe na niskim poziomie, które występują w największych gospodarkach świata, dobra dostępność długu, jak i silne b

Więcej

Surowce w branży chemicznej - szansa na rozwój

Światowy sukces i rozwój wielu przedsiębiorstw zależy od wielu czynników. Coraz częściej okazuje się faktem to, że nie wystarcza produkować i sprzedawać na szeroką – globalną skalę. Podobne należy dziś pozyskiwać surowce. Mając je na własność, bądź też mając do nich łatwy/ łatwiejszy dostęp, zapewnić można sobie większy potencjał produkcyjny. St

Więcej