Surowce w branży chemicznej - szansa na rozwój

Światowy sukces i rozwój wielu przedsiębiorstw zależy od wielu czynników. Coraz częściej okazuje się faktem to, że nie wystarcza produkować i sprzedawać na szeroką – globalną skalę. Podobne należy dziś pozyskiwać surowce. Mając je na własność, bądź też mając do nich łatwy/ łatwiejszy dostęp, zapewnić można sobie większy potencjał produkcyjny. Stają się one wówczas kluczowym i istotnym elementem takiej działalności. Tego typu zalety muszą zauważyć również nasze krajowe firmy. Zaniedbania i zaniechania w tym zakresie są jeszcze do odwrócenia.