Roczne sprawozdania w sprawie ADR, ADN i RID

Podmioty, które zostały wymienione w ADR, ADN bądź też w RID, zgodnie z art.16 Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku, dotyczącej przewozu towarów niebezpiecznych, prowadzące taką właśnie działalność, zostały zobowiązane do tego, by do dnia 28 lutego b.r. wysłać roczne sprawozdania z działalności w roku poprzednim. Sprawozdanie powinno zostać przekazane odpowiednio

Więcej